Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Centralny Elektroniczny Rejestr Umów Niefinansowych
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Ogłoszenia
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Petycje
Przetargi nieruchomości
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««1234»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2019-07-172019-08-28Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu .pdf (170.9 KB)
Data publikacji: 2019-07-17 12:37:00
Załącznik 02. SIWZ.zip (15,703.8 KB)
Data publikacji: 2019-07-17 12:37:00
Załącznik 03. Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf (95.8 KB)
Data publikacji: 2019-08-09 15:26:28
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert.zip (7,060.6 KB)
Data publikacji: 2019-08-09 15:26:42
Załącznik 05. Spostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2.pdf (73.4 KB)
Data publikacji: 2019-08-12 15:43:44
Załącznik 06. Zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert.zip (383.6 KB)
Data publikacji: 2019-08-12 15:44:14
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 278
R2019-08-142019-08-26Zakup sprzętu komputerowego, mobilnego, peryferyjnego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (253.8 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 15:55:40
Załącznik 02. SIWZ.zip (3,375.2 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 15:55:51
Załącznik 03. Wydruki testów wydajności Benchmarks.zip (5,877.8 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 15:56:21
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 32
R2019-07-292019-08-14„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w gminie Siemianowice Śląskie”

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1,016.4 KB)
Data publikacji: 2019-07-29 14:58:29
Załącznik 02. SIWZ.zip (12,683.2 KB)
Data publikacji: 2019-07-29 14:58:29
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (76.9 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 11:36:07
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania (unieważnienie) - w odniesieniu do Części 2.pdf (35.3 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 11:38:01
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 101
O2019-07-302019-08-08Przewóz uczniów z terenu Siemianowic Śląskich do szkół oraz placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (848.2 KB)
Data publikacji: 2019-07-30 13:33:43
Załącznik 02. SIWZ.zip (4,146.9 KB)
Data publikacji: 2019-07-30 13:33:43
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (274.1 KB)
Data publikacji: 2019-08-08 11:26:38
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do Cz.1,Cz.2,Cz.3,Cz.4,Cz.5,Cz.6,Cz.7,Cz.8,Cz.9.pdf (439.6 KB)
Data publikacji: 2019-08-13 13:36:20
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 105
R2019-07-182019-07-26„Opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla 5 budynków użyteczności publicznej Gminy Siemianowice Śląskie- zamówienie dotyczy Części nr 5 zamówienia: Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11".

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (218.7 KB)
Data publikacji: 2019-07-18 16:22:58
Załącznik 02. SIWZ.zip (2,199.0 KB)
Data publikacji: 2019-07-18 16:22:58
Załącznik 03. Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (34.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-23 14:46:36
Załącznik 04. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (98.9 KB)
Data publikacji: 2019-07-26 12:50:49
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 119
O2019-07-152019-07-24Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (419.1 KB)
Data publikacji: 2019-07-15 15:54:32
Załącznik 02. SIWZ.zip (2,321.8 KB)
Data publikacji: 2019-07-15 15:54:32
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (220.0 KB)
Data publikacji: 2019-07-18 15:16:04
Załącznik 04. Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert.zip (456.8 KB)
Data publikacji: 2019-07-18 15:16:54
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.zip (68.0 KB)
Data publikacji: 2019-07-24 14:11:19
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania.pdf (55.6 KB)
Data publikacji: 2019-08-09 13:46:11
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 100
U2019-07-092019-07-24Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie Sorsal II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Oś priorytetowa X, rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infras

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (313.7 KB)
Data publikacji: 2019-07-09 13:36:08
Załącznik 2. SIWZ.zip (98,739.8 KB)
Data publikacji: 2019-07-09 13:36:08
Załącznik 3. Informacja z otwarcia ofert.pdf (375.3 KB)
Data publikacji: 2019-07-24 11:48:12
Załącznik 4. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania w odniesieniu do Części 1, Części 2 oraz Części 3.pdf (1,317.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-24 14:01:22
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 106
O2019-06-282019-07-23„Remont nawierzchni DK 94 - ulica Krupanka w Siemianowicach Śląskich”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (241.8 KB)
Data publikacji: 2019-06-28 11:36:09
Załącznik 2. SIWZ.zip (17,540.6 KB)
Data publikacji: 2019-06-28 11:36:09
Załącznik 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (96.4 KB)
Data publikacji: 2019-07-11 12:29:22
Załącznik 4. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ.zip (18,611.7 KB)
Data publikacji: 2019-07-11 12:29:56
Załącznik 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.pdf (96.4 KB)
Data publikacji: 2019-07-17 13:20:29
Załącznik 6. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniemi oraz zmiana treści SIWZ 2.zip (5,899.3 KB)
Data publikacji: 2019-07-17 13:30:14
Załącznik 7. Korekta do wyjaśnień z dnia 17.07.2019 r. .pdf (345.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-19 10:10:54
Załącznik 8. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (452.9 KB)
Data publikacji: 2019-07-23 13:12:03
Załącznik 9. Informacja o wyniku postępowania.pdf (65.4 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 09:10:58
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 412
O2019-06-282019-07-15„Budowa boisk we wskazanych lokalizacjach w Siemianowicach Śląskich” zamówienie dotyczy Części 1 pn.: budowa boiska sportowego przy ZSOiZ przy ulicy Budryka

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (241.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-28 11:36:09
Załącznik 2. SIWZ.zip (13,506.4 KB)
Data publikacji: 2019-06-28 11:36:09
Załącznik 3. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (474.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-15 12:50:16
Załącznik 4. Informacja o wyniku postępowania.pdf (51.9 KB)
Data publikacji: 2019-07-31 13:21:39
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 173
O2019-06-252019-07-10Adaptacja pomieszczeń na pracownie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tytuł projektu: "Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (315.6 KB)
Data publikacji: 2019-06-25 10:20:28
Załącznik 2. SIWZ.zip (60,350.9 KB)
Data publikacji: 2019-06-25 10:20:28
Załącznik 3. Informacja z otwarcia ofert.pdf (283.8 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 12:59:11
Załącznik 4. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania w odniesieniu do Części 1 oraz Części 2.pdf (741.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 15:00:18
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 92

«««1234»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij