Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VI kadencji
Interpelacje międzysesyjne Rady Miasta VII kadencji
Rejestr interpelacji radnych Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VI kadencji
Rejestr interpelacji sesyjnych radnych Rady Miasta VII kadencji
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VII kadencji
Rejestr porządków obrad Sesji wraz z projektami uchwał VIII kadencji
Rejestr prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Miasta VI Kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji
Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VII kadencji
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta VIII kadencji
Akty nadzorcze
Centralny Elektroniczny Rejestr Umów Niefinansowych
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Nagrania z sesji RM VI kadencji
Nagrania z sesji RM VII kadencji
Oferty pracy miejskich jednostek organizacyjnych
Oferty pracy Urzędu Miasta
Ogłoszenia
Oświadczenia majatkowe - Stanowiska Kierownicze
Oświadczenia majatkowe radnych Rady Miasta
Petycje
Przetargi nieruchomości
Rejest kontroli wewnętrznych
Rejest kontroli zewnętrznych
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Wykaz nieruchomości do zbycia / dzierżawy / wynajęcia
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Zamówienia do 30 tys. euro (publikowane)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
Telefon: 32 7605200 Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
HerbZamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««1234»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2018-12-042018-12-19„Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie: Park Ludowy (Etap I)”,

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (7 640,8 KB)
Data publikacji: 2018-12-04 14:27:15
Załącznik 02. SIWZ.zip (26 694,8 KB)
Data publikacji: 2018-12-04 14:27:15
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 61
R2018-11-302018-12-14Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie i jej jednostek organizacyjnych

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (644,1 KB)
Data publikacji: 2018-11-30 11:40:09
Załącznik 02. SIWZ.zip (3 926,2 KB)
Data publikacji: 2018-11-30 11:40:09
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana termin składania ofert.pdf (28,0 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 12:24:01
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 61
R2018-12-032018-12-11Postępowania o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi pn.: "Ochrona osób i mienia Gminy Siemianowice Śląskie"

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (175,1 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:20:16
Załącznik 02. SIWZ.zip (2 986,6 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:20:16
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 76
R2018-11-292018-12-07Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (434,9 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 12:53:59
Załącznik 02. SIWZ.zip (1 687,3 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 12:53:59
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (72,9 KB)
Data publikacji: 2018-12-07 11:25:57
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 68
O2018-11-192018-12-04Remonty bieżące jezdni i chodników wraz z utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (701,6 KB)
Data publikacji: 2018-11-19 15:41:28
Załącznik 02. SIWZ.zip (34 169,5 KB)
Data publikacji: 2018-11-19 15:41:28
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (636,9 KB)
Data publikacji: 2018-12-04 11:48:38
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania.pdf (63,5 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 12:40:57
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 25
R2018-11-072018-11-26Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Budowa kolektora deszczowego z odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika Rzęsa

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (686,0 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 15:20:52
Załącznik 02. SIWZ.zip (8 102,9 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 15:20:52
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (51,8 KB)
Data publikacji: 2018-11-20 11:14:49
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ.pdf (133,5 KB)
Data publikacji: 2018-11-20 11:16:25
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (90,0 KB)
Data publikacji: 2018-11-26 10:02:52
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 266
U2018-10-232018-11-02Zakup narzędzi dla potrzeb realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” realizowanego w ramach Poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” – zamówienie dotyczy Części 4 pn.: Narzędzia ręczne i pozostałe

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (366,3 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 12:12:24
Załącznik 02. SIWZ.zip (17 599,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 12:12:24
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf (325,9 KB)
Data publikacji: 2018-10-29 16:33:36
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.zip (4 328,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-29 16:34:22
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1 007,1 KB)
Data publikacji: 2018-11-02 11:10:22
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania.pdf (668,4 KB)
Data publikacji: 2018-11-21 15:40:54
Załącznik 07. Rozstrzygnięcie informacji, o której mowa w art. 181 ustawy Pzp.pdf (903,3 KB)
Data publikacji: 2018-11-30 14:37:28
Załącznik 08. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania.pdf (773,2 KB)
Data publikacji: 2018-11-30 14:38:08
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 131
O2018-09-212018-10-31Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 13.000.000,00 zł na częściowe pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (242,2 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 09:24:02
Załącznik 02. SIWZ.zip (8 607,8 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 09:24:02
Załącznik 03. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.zip (1 212,3 KB)
Data publikacji: 2018-10-12 10:14:49
Załącznik 04. Zmiana treści SIWZ.pdf (525,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-15 10:59:11
Załącznik 05. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (90,3 KB)
Data publikacji: 2018-10-31 13:16:25
Załącznik 06. Informacja o wyniku postępowania.pdf (61,6 KB)
Data publikacji: 2018-11-22 13:37:26
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 473
U2018-10-012018-10-26Rozbudowa Przedszkola nr 15 mieszczącego się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Grunwaldzkiej 10, celem utworzenia dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, tytuł projektu: Dostępna edukacja – wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (744,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-01 13:32:30
Załącznik 02. SIWZ.zip (30 357,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-01 13:32:30
Załącznik 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania ofert.pdf (18,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-09 13:14:08
Załącznik 04. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SIWZ.pdf (13 983,2 KB)
Data publikacji: 2018-10-09 13:13:52
Załącznik 05. Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (480,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-15 13:53:10
Załącznik 06. Ogłoszenie zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf (17,8 KB)
Data publikacji: 2018-10-16 16:02:36
Załącznik 07. Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (1 085,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 10:45:02
Załącznik 08. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zmiana terminu skladania ofert.pdf (17,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 16:46:23
Załącznik 09. Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (511,2 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 16:46:55
Załącznik 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania ofert.pdf (17,8 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 15:57:34
Załącznik 11. Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf (763,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 15:57:59
Załącznik 12. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (1 372,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-26 11:52:36
Załącznik 13. Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania.pdf (752,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 15:26:22
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 527
R2018-09-192018-10-04Budowa miejsc postojowych, parkingów oraz modernizacja chodników i ulic w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie – zadanie IV

Załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1 155,4 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 13:15:29
Załącznik 02. SIWZ.zip (9 382,7 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 13:15:29
Załącznik 03. Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.zip (100,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-04 10:58:13
Załącznik 04. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do części 2.pdf (55,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-10 10:47:24
Załącznik 05. Informacja o wyniku postępowania - w odniesieniu do części 1.pdf (65,8 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 13:30:23
Siemianowice Śląskie Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 245

«««1234»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij